„Ми често заборављамо Бога и час наше смрти, а требало би да знамо, одавно већ расте оно дрвеће од кога ће бити начињен наш сандук.“