На овогодишњем конкурсу ФИЛМић 2012. учествовали смо са тачно 50 филмића. Неки од ових филмића снимљени су за конкурс КРЕАТИВНА ШКОЛА и говоре о дрвећу. Гост стручњак, инжењер шумарства Милена Петко, говорила нам је о дрвећу, о шумама и о томе зашто је потребно да се сади дрвеће између њива.

1. филмић зове се МИЛЕНА ПЕТКО О ПОТРЕБИ ЗА ВЕТРОЗАШТИТНИМ ПОЈАСЕВИМА

2. филмић зове се МИЛЕНА ПЕТКО О БАУМАНИЈЕВИМ КЕСТЕНОВИМА

3. филмић зове се МИЛЕНА ПЕТКО О ХРАСТОВОЈ ПРАШУМИ

4. филмић зове се МИЛЕНА ПЕТКО О БЕЛОЈ ТОПОЛИ У КУКУЈЕВЦИМА