17 Тако свако дрво добро родове добре рађа, а зло дрво родове зле рађа. Јер

18 Не може дрво добро родова злих рађати, ни дрво зло родова добрих рађати.

19 Свако дакле дрво које не рађа род добар, секу и у огањ бацају.

20 И тако дакле по родовима њиховим познаћете их.  

БИБЛИЈА

Advertisements