http://www.monumentaltrees.com/

на неколико светских језика: енглеском, француском, немачком, шпанском…

http://www.monumentaltrees.com/en/trees/

http://www.monumentaltrees.com/en/map/world/

http://www.monumentaltrees.com/fr/

http://www.monumentaltrees.com/de/

http://www.monumentaltrees.com/es/