Од дрвета се зидају читаве куће, брвнаре, од којих су неке прелепе. На пример, ове сибирске дрвене куће:

А неке дрвене куће су модерне:

На Мокрој Гори, на брду Мећавник, налази се Дрвенград, дрвени град у којем живи и наш славни режисер, Емир Кустурица. У складу са називом свог града, Емир Кустурица основао је и филмски фестивал Кустендорф. Ова реч истовремено говори о томе где се налази овај фестивал (дрвено село), али и подсећа на презиме нашег талентованог режисера.

http://www.parkprirodemokragora.org/index.php?l=15

http://www.mecavnik.info/wsw/index.php?p=345

Ако учиш немачки језик као други страни језик, послушај следећу репортажу: http://www.youtube.com/watch?v=sWatWT_AKkk&feature=related

 

ОГРАДА НА КРАЈУ БЕОГРАДА

 

На самом крају Београда

уздиже се стара ограда.

 

Засута асфалтом – очврсла лавом –

а с друге стране обрасла травом.

 

За оградом, у зрелој тузи,

шуморе жути кукурузи.

 

Ти кукурузи у предграђу

с ветром се, у поноћ, насамо нађу,

 

јави се, у септембру, њива цела

хуком далеких, пустих села.

 

Тај ћув нас подсети, невесело,

на детињство, на родно село.

 

Хукне: њива се нарогуши,

и блесну старе звезде у души.

 

Стојимо покрај сивога плота,

на граници између два живота.

 

Са ове стране ограде: град.

Са оне: Србија, и месец млад.

 

Са ове: трамвај и два киоска.

Са оне: тишина, црна, сеоска.

 

Лево: блистају Теразије.

Десно: мрак све до Мале Азије.

 

Овде: ноћ, топла и кратка.

Тамо: године без повратка.

 

Ој, Београде, Београде,

тужно је стати крај те ограде.

 

И чути то што у вечној тузи

шушкају зрели кукурузи.

МИЛОВАН ДАНОЈЛИЋ