Односи између високих, свештених истина и покварених људи слични су људима који болују од очију: светлост им је несносна, особито сунчана; њима је пријатнија светлост од трулога дрвета (фосфорна), неголи сунчана светлост.