http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2004/

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2004/maathai-facts.html

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B8,_%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8

http://sr.wikipedia.org/wiki/Vangari_Matai

Живот је бајка Вангари Мута Матаи
ЖЕНА СТАБЛО
Прича о жени која је посадила прво од 35 милиона стабала у Кенији и која је добила Нобелову награду за мир у „Политикином Забавнику“ од 14. фебруара 2014.