И пре и после Његоша, дрво се по плоду познавало. Човек по човеку. Чији си – и данас је пресудно.

reportaza