anketa

http://www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Novosadani-ne-daju-da-se-seku-brestovi-na-Limanu.html

http://www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Ipak-pocela-seca-drveca-na-Limanu.html

http://www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Stabla-u-Fruskogorskoj-se-ne-seku-zbog-parkinga.html

http://www.smedia.rs/Vesti/Vesti/vest/135443/novosa-ani-ne-daju-da-se-seku-brestovi-na-limanu.html