Немогуће је да има човека који се нечем не клања; такав човек не би себе могао поднети, и ниједан човек не би могао. Ако одбаци бога, он се клања идолу, дрвеном, или златном, или замишљеном. То су све идолопоклоници, а не безбожници, тако их треба назвати. – Али, зар нема безбожника? Има их који су прави безбожници, само су ти много страшнији од ових, јер вам прилазе са божјим иманом на устима.
(„Младић“)

Joel-Robinson-Photography-2