Залуд је буре од најскупљег дрвета, ако се у њему држи ускисло вино.

bure