Kaѕtanіe (caѕtanea veѕca). Кестен (питоми).

О Бадњем дану, у кући у којој је неко умро или у којој је било свадбе, не дају деци-похођанима колаче него к. (СЕЗ, 40, 1927, 81).

Kesten-v2