ЦЕЛИНА ОЧИГЛЕДНИЈА ОД ДЕЛА
Увек је очигледнија целина него део целине. Ово свакако због смислености и целисходности целине.
Очигледнији је храст него жир на храсту.
Очигледнија су кола него осовина кола.
Очигледнији је човек него рука човека.
Целина природе очигледнија је него ма која ствар у природи.
Бог је очигледнији од природе и од свега у природи.
Но кад се човек загледа у жир на храсту, жир му постаје очигледнији од храста.
Кад се загледа у точак, точак му постаје очигледнији од кола.
Кад се загледа у руку, рука му постаје очигледнија од човека.
Кад се загледа ма у коју ствар у природи, та ствар му постаје очигледнија од природе.
Кад се загледа у природу, природа му постаје очигледнија од Бога.
Но ова очигледност дела јесте тренутна, док је очигледност целине трајна.
Отуда Бог је највећа и најтрајнија очигледност.
images
Advertisements