ЈАБЛАН

Pappel (populuѕ pyramіdalіѕ). Јаблан.

У Пољици (Далмација) ј. се узима за мај: он бива 1. маја посечен, окићен барјаком, и уз пуцање пушака усађен пред кућу главареву, где остане дуго времена. Такав ј. треба да је виши од куће (ZNŽOJS, 10, 50).

Ј. је апотропајон: посађен уз кућу, чува је од грома (ГЗМ, 6, 1894, 371).

Ј. има извесну улогу у љубавној символици. На дан 1. мај момак га поклања својој драгани (ZNŽOJS,  10, 51). У народној поезији испод ј. налази се н остеља за младенце (СЕ3, 16, 280; 316).

у једној приповетки Сигфридовог типа у доњем свету налази се ј. и на њему гнездо митске тице (СЕ3, 41, № 10, 337).

jablan

http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD_(%D0%B4%D1%80%D0%B2%D0%BE)

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD_(%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8)

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD_(%D0%94%D0%BE%D1%9A%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%84)

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD_(%D0%B8%D0%BC%D0%B5)

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

Јабланица може да буде:

Јабланица је чест топоним у јужнословенским земљама и потиче од јаблана.

Насеље:

или

или

Од реке Јабланице потиче име Јабланичког округа у Србији.

71078_211021042353459_1615578336_n images Jablan_karta_mala1_fuzzy Jablan-Petar-Kocic_slika_O_342553 originalslika-10897447 vipic sta-je-jablan-medju-b (1)