ГОРУН

Stіeleіche, Sommereіche (quercuѕ pendunculata). Горун, горуново дрво, лужни храст (Šulek).

Дрво са нарочитом демонском снагом. Кроз њега провлаче недоношчад, кад не могу да напредују (СЕ3, 13, 283). Мртвачки сандук прави се од каквих било дасака, али крст мора бити од г. или граничевог сировог дрвета (ТРЂ, КНР, 34).

gorun