ДИВЉИ КЕСТЕН

Roѕѕkaѕtanіe (aeѕculuѕ hіppocaѕtanum). Дивљи кестен.

Да може бити сеновито дрво, види се из обичаја да се сади на гробљу (ГЗМ, б, 1894, 154).

У Сарајеву су до најскорије прошлости носили стари људи уза се плодове д. к., верујући да их то чува од ревматизма (ГЗМ, 6, 1894, 372. Тако је радио и мој отац, који је био родом из Сарајева). Против срдобоље се и једе језгра од рода д. к. (ЖСС, 312); од ветрова пије се у води (ZNŽOJS, 11, 266).

divlji kesten