БАГРЕМ

Akazіe (robіnіa pѕeudacacіa). Багрем, багрен, багрена, египатско трње, капиника, крунчица, нерод (Софрић, 10).

Б. није добро дрво. Њега не треба држати близу куће, јер ће у кућу гром ударити (ГЗМ, 19, 1907, 320). Кад сватови дођу пред младожењину кућу, мећу барјаке на какво дрво пред кућом, али то никад не сме бити б. (СЕЗ, 19, 1913, 154).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA