СЛАВНИ ЛОВАЦ

По  шуми,

широм,

без стазе,

пута,

Јежурка Јежић,

поваздан лута.

Ловом се бави

обноћ

и обдан

с триста копаља

наоружан.

И вук,

и медо,

па чак и — овца,

познају јежа,

славнога ловца.

Јастреб га штује,

вук му се склања,

змија га шарка

по сву ноћ сања.

Пред њим,

дан хода,

шири се страва,

његовим трагом

путује слава.

branko_copic_jezeva_kucica