Јако је и чврсто само оно дрво које ветрови често туку.