ШУМАРА

Мршав ветар

једну грану брсти

У дну неба

Облак звезде поји

Куд ће шта ће

Лептир ваздух крсти

Људи моји

Људи моји

 

Црна шума

У црној шуми шета

у корову

Пало сунце стоји

Куд ће шта ће

Шума преко света

Људи моји

Људи моји

 

Младо дрво

изван шуме свија

из висине

Месец звери броји

Куд ће шта ће

Зверка зверку вија

Људи моји

Људи моји