Тек кад људи посеку последње дрво,

тек кад отрују последњу реку,

тек кад упецају последњу рибу,

тек тад ће људи схватити да се новац не једе.

индијанска пословица