Цела природа личи на један велики клавир, на коме су створења у ствари дирке. Које се год дирке човек дотакне, чује ехо своје душе.