„У једној великој, бело окреченој кући доле на мору срео сам некога ко је извесно кратко време заокупљао моје мисли. Више се ње не сећам стално; сада не, не, сасвим сам је заборавио. Али зато мислим о свему осталом, о кликтању морских птица, о моме лову по шумама, о мојим ноћима, и о свим топлим летњим часовима. Уосталом, са њом сам се упознао захваљујући само пуком случају, и да није било тог случаја, она не би ни данас заокупљала моје мисли.“

http://www.stevenholl.com/project-detail.php?type=museums&id=39

http://www.archicentral.com/steven-holl-designed-knut-hamsun-center-opens-in-hamaroy-norway-20030/

http://en.wikipedia.org/wiki/Knut_Hamsun_Centre